Select the proper bait!

 

Ik help uw medewerkers uitzoeken welke talenten ze hebben, zodat ze deze optimaal kunnen inzetten binnen hun werk.

Coaching is het instrument om, naast het verschaffen van inzicht in aanwezige talenten en drijfveren, de ontwikkeling van de medewerker te bevorderen en te versnellen. Het uitgangspunt is wederom dat de medewerker zijn eigen vis leert vangen. De zelfredzaamheid, zelfinzicht en het probleemoplossend vermogen worden in ieder geval vergroot, wat het einddoel van het traject ook is. Het einddoel wordt in overleg met de werkgever vastgesteld en vormt de stip aan de horizon. Daar werken we naartoe.

 

Werkwijze

In een gesprek met u en uw werknemer wordt een inventarisatie van de werksituatie gemaakt. Op basis hiervan bepalen we samen het gewenste einddoel van de coaching. Tevens worden het budget, de werkwijze, de evaluatiemomenten en de duur van het traject afgestemd, zodat duidelijk is wat kan worden verwacht. De coachingsgesprekken duren gemiddeld 60 tot 90 minuten. Er worden verschillende coachtechnieken en -methoden ingezet, de medewerker moet huiswerkopdrachten doen en heel veel oefenen met het geleerde.

 

Waar vinden de gesprekken plaats?

De gesprekken vinden, in principe, plaats bij de werkgever. Mocht het voor de medewerker van belang zijn om de gesprekken op een andere plek plaats te laten vinden, dan zorg ik voor een geschikte plek in de omgeving van de locatie van de werkgever. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om online-sessies te voeren middels Skype of Facetime.

 

Talentontwikkeling & coaching

Een effectief talentmanagement programma geeft uw organisatie inzicht in de specifieke talenten van uw medewerkers én stelt hen in staat om deze talenten gericht te ontwikkelen. Met als uitgangspunt de organisatiestrategie. Ik help u, indien gewenst, om vorm te geven aan uw talentmanagement programma en bied alle benodigde instrumenten in tien verschillende talen aan om talenten te meten inclusief het ontwikkelpotentieel. Medewerkers krijgen inzicht in hun drijfveren en talenten en voor u maak ik de koppeling met de gevraagde competenties.

 

Loopbaanontwikkeling & coaching 

Werknemers matchen met de functies binnen uw organisatie was nog nooit zo gemakkelijk en effectief. Nadat ik de talentenanalyse heb uitgevoerd, match ik de drijfveren en talenten van uw medewerker met uw functies. Ook zal ik het ontwikkelpotentieel op de gevraagde competenties bepalen om een succesvolle match te bewerkstelligen. Gedurende de gesprekken met uw medewerker krijgt hij niet alleen inzicht in zijn drijfveren en talenten, maar ook inzicht in de competenties die het beste aansluiten bij deze eerste twee. Hieruit kan hij of zij, samen met de coach en leidinggevende, conclusies trekken ten aanzien van de korte en lange termijn loopbaan. De medewerker kan direct stappen zetten.

 

Persoonlijke ontwikkeling & coaching 

Ik bied, voor werknemers die beter inzicht wil krijgen in zichzelf, persoonlijk gedrag, overtuigingen en belemmeringen, coaching aan. Ze leren zelf keuzes te maken, hun eigen (levens-)doelen te stellen en te realiseren. Door bewustwording ten aanzien van gedrag, gedachten en gevoelens leer de medewerker dat hij/zij daar bewust sturing aan kan geven. Zelf leren welke vis hij wil vangen, waar hij dat gaat doen en op welke manier.

Een aantal voorbeelden van vragen waarmee medewerker bij mij komen:

  • Ik pieker veel, maak me zorgen en lig s’ nachts wakker.
  • Ik stoot telkens weer mijn hoofd: hoe kan ik ingesleten patronen en overtuigingen doorbreken?
  • Ik zit niet lekker in mijn vel: hoe vind ik mijn evenwicht tussen mijn loopbaan en privé-leven?

 

Ik ben aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches) en werkt volgens haar richtlijnen.