Select the proper bait!

 

Ik help je uitzoeken welke talenten je hebt, zodat je deze optimaal kunt inzetten binnen je werk.

Coaching is het instrument om, naast het verschaffen van inzicht in aanwezige talenten en drijfveren, de ontwikkeling van de gevraagde competenties binnen de functie te bevorderen en te versnellen. Het uitgangspunt is wederom dat je je eigen vis leert vangen. Je zelfredzaamheid, zelfinzicht en het probleemoplossend vermogen worden in ieder geval vergroot, wat het einddoel van het traject ook is. Het einddoel wordt in overleg met je werkgever vastgesteld en vormt de stip aan de horizon. Daar werken we naartoe.

 

Werkwijze

In een gesprek wordt een inventarisatie van de werksituatie gemaakt. Op basis hiervan bepalen we samen het gewenste einddoel van de coaching. Tevens worden het budget, de werkwijze, de evaluatiemomenten en de duur van het traject afgestemd, zodat duidelijk is wat kan worden verwacht. De coachingsgesprekken duren gemiddeld 60 tot 90 minuten en vinden plaats bij je werkgever of, indien gewenst, op een andere plek. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om online-sessies te voeren middels skype of facetime. Tussen de coachingsgesprekken door zul je aan de slag gaan met huiswerkopdrachten. Deze kunnen enorm variëren en worden afgestemd op jouw behoeften en het einddoel van het traject. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van belemmerende gedachten, het oefenen van gedrag, het maken van een carrièrebiografie.

 

Wanneer is coaching het juiste instrument?

Uitgangspunt voor coaching voor mij is dat jij het beste weet wat goed is voor jou. Jij hebt de antwoorden en wij stellen de juiste vragen. We sturen niet, het is jouw proces, jouw ontwikkeling. Jij leert vissen! Ik ben de boot die je naar de juiste plek brengt. Coaching kan onder andere ingezet worden bij talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, re-integratie en outplacement. Coaching werkt indien je je verder wil ontwikkelen en je bereid bent te reflecteren op je gedrag en vaardigheden. Ik houd je een spiegel voor, stellen vragen, daag je uit om uit je comfort zone te stappen en ik begeleid jouw traject. Het is een krachtig instrument.

Ik ben aangesloten bij de NOBCO de Nederlandse orde van beroepscoaches en ik werk volgens haar richtlijnen.

 

Belastingaftrek voor particulieren

Voor particulieren is coaching als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht is op het functioneren op je werk. Kijk voor de juiste informatie op de site van de belastingdienst.