Set up the gear; rod and reels!

Ik help hoogopgeleide expats en internationals (HBO+) uitzoeken welke talenten ze hebben, zodat ze deze optimaal kunnen inzetten binnen hun werk.

Ik ben een gespecialiseerd TMA-professional. TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. De analyse bestaat uit een gevalideerde (NIP erkende) Talenten Motivatie Test en rapport plus een gesprek. De TMA test kan uitgebreid worden met andere testen zoals de Competentietest en een Capaciteitentest en in meer dan 10 talen worden afgenomen.

De TMA talentenanalyse kan worden toegepast bij persoonlijke ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze-, reïntegratie– en selectievraagstukken.

De expat of international heeft geen of weinig inzicht in zijn drijfveren en talenten. Past deze functie wel bij hem? Heeft hij de juiste kennis en vaardigheden in huis? Hoe lang blijft hij gemotiveerd in deze functie en wat is zijn ontwikkelpotentieel op de gevraagde competenties? Op deze vragen geeft de TMA een antwoord.

Ervan uitgaand dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk zijn dat het dichtst bij hun ware aard ligt, is het als werkgever en als werknemer belangrijk te weten waar dan precies de kracht van de werknemer ligt. Met de TMA- methode wordt een objectieve en diepgaande analyse gemaakt van drijfveren, talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in valkuilen en zaken die energie kosten.

De TMA kan op verschillende manieren en door middel van verschillende meetinstrumenten worden ingezet en meet:

  • 22 drijfveren en 44 talenten
  • de motivatie van (toekomstige) werknemers
  • welke factoren iemand energie geven en welke energie kosten
  • 53 competenties en de ontwikkelbaarheid hiervan

Ook wordt er aangegeven wat de ideale werkomgeving voor de persoon is, welke leerstijl de medewerker het beste ligt en op welke manier u het beste kunt communiceren met uw medewerker (of kandidaat).

De TMA- methode kan als losse analyse worden ingezet, maar er kan ook voor worden gekozen een loopbaantraject te laten volgen op de uitkomst van de analyse (s). De werkgever wordt, naar behoefte, bij het proces betrokken. De werkgever krijgt concrete handvatten krijgen, zodat hij weet wat de werknemer in aanpak nodig heeft, om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Hoe werkt de TMA Talentanalyse?

De medewerker vult een online vragenlijst in in zijn eigen taal. Deze bestaat uit stellingen en de medewerker kiest steeds de stelling die het beste bij hem past. Zo worden drijfveren ontrafeld en talenten zichtbaar. Deze worden vastgelegd in een rapportage, die positief (ontwikkelingsgericht) is geformuleerd en die de medewerker niet veroordeelt (de talentenanalyse is namelijk geen goed/fout test). De rapportage wordt besproken gedurende een persoonlijk gesprek en u ontvangt een kopie van het rapport en een terugkoppeling van het gesprek. De totale tijdsinvestering is van de medewerker of kandidaat is 2 uur.

Naast de Talentenanalyse, kan er een koppeling gemaakt worden met de belangrijkste competenties in de huidige of toekomstige functie. Door de competenties te selecteren en online een 360° feedback uit te zetten, krijgen uw medewerker en zijn leidinggevende krijgen inzicht in de aanleg en ontwikkelbaarheid van de gevraagde competenties en specifieke voorbeelden van ontwikkelactiviteiten. Een compleet overzicht in drijfveren, talenten, aanleg en ontwikkelbaarheid van de gevraagde competenties. Op deze manier kunt u een goede match maken tussen de behoeften van de medewerker en de gevraagde competenties binnen uw organisatie. Hoeveel helderheid kun je verschaffen?

Uiteraard bepalen we samen het doel van het proces en de stappen die we zullen nemen met uw expat of international.

Een uitgebreide beschrijving van de TMA methode vindt u hier.

Een voorbeeldrapportage van de Talenten Motivatie Analyse kunt u hier bekijken.

Een kort filmpje over de TMA methode vindt u hier.