Catch the fish!

 

Ik help klanten uitzoeken welke talenten ze hebben, zodat ze deze optimaal kunnen inzetten binnen hun werk en leven. Zelf leren te vissen noem ik dat.

 

Manager als ontwikkeling instrument

Om het ontwikkelingsproces van uw medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen vanuit de organisatie, kunt u verschillende instrumenten inzetten. Naast coaching, mentoring, projecten en andere instrumenten, is de direct leidinggevende ook een instrument.

Een medewerker leert door fouten te maken en door zelf op zoek te gaan naar de juiste oplossing voor zijn probleem. Leidinggevenden hebben, door gewoonte, tijdgebrek of omdat men denkt dat dit van hen wordt verwacht, een redelijk directieve stijl van leidinggeven. Ze dragen de oplossing aan voor de medewerker (een vis geven), maar hadden, in veel gevallen, ook de coachende stijl van leidinggeven kunnen toepassen (iemand leren vissen).

 

De coachende stijl van leidinggeven

Als een medewerker inzicht heeft in zijn drijfveren en talenten en weet hoe hij zich verder wil ontwikkelen, dan is het van groot belang dat de leidinggevende die proces verder ondersteunt. Naast advies geven en trainen, kan de leidinggevende de coachende stijl van leidinggeven inzetten. Dat wil zeggen dat hij vragen gaat stellen aan de medewerker in plaats van een oplossing aan te dragen. Zo daagt hij de medewerker uit om zelf zijn creativiteit te gebruiken en voedt de leidinggevende het zelfsturend vermogen van zijn team op de lange termijn. De leidinggevende maakt gebruik van een denktank; de kennis en ervaring van al zijn teamleden.

 

Eendaagse training

Coach-zijn is één van de zes verschillende rollen die een leidinggevende heeft. Ik leer hen, in een training van één dag in groepjes van maximaal 12 deelnemers, de basisvaardigheden van de coachende stijl van leidinggeven, hetgeen wordt aangevuld met individuele coaching en terugkomdagen voor alle leidinggevenden. De training is erg leuk en zeer leerzaam voor leidinggevenden… een eyeopener. Zelfs voor zeer geroutineerde leidinggevenden.

Voor medewerkers werkt het heel positief om coachend aangestuurd te worden (indien mogelijk, want in sommige situaties moet de leidinggevende de rol van bijvoorbeeld manager, trainer of consultant aannemen), omdat ze het gevoel hebben gehoord te worden. Ze zijn daardoor meer bevlogen, meer betrokken bij de organisatie en dat heeft een positief effect op de uitstroomcijfers (die zijn lager) en op de verzuimcijfers.

 

Follow up

Nadat de basistraining achter de rug is, gaat de leidinggevende aan de slag met het geleerde. Na een aantal weken volgt er een vervolgtraining waarbij we ervaringen delen, kennis opschonen en weer oefenen. Het geheel kan aangevuld worden met individuele coaching sessies voor de leidinggevenden die meer ondersteuning nodig hebben.

Een compleet pakket dus en uiteraard afgestemd op de behoeften van uw leidinggevenden en uw organisatie. Zo leren medewerker en leidinggevende zelf te vissen. Een win-win situatie!

Voor meer informatie, neem gerust contact met op mij.