Uw organisatie heeft één of meerdere expats c.q. internationals in dienst? Deze doelgroep vraagt om specifieke aandacht, zeker daar waar het gaat om hun ontwikkeling en toekomstige functie binnen uw bedrijf of daarbuiten. Als een expat of international een tijdje werkzaam is binnen uw bedrijf en er volgen functionerings- en beoordelingsgesprekken, dan komt ook de ontwikkeling van uw expat of international ter sprake. In veel gevallen heeft de medewerker geen idee wat zijn talenten zijn, welke drijfveren aan de talenten ten grondslag liggen en in welke toekomstige functie(s) hij of zij het beste tot zijn recht komt en het meeste kan bijdragen voor uw organisatie. Of er bestaat een verschil van inzicht tussen de leidinggevende en de medewerker over de toekomstige functie.

Met inzicht in talenten kan de medewerker ook zelf zijn hengel uitgooien en zijn eigen vis vangen. Hij weet ook waar hij zijn hengel moet gaan uitgooien om de juiste vis te vangen.

Het bedrijfsresultaat en het team worden in ieder geval positief beïnvloed wanneer een medewerker op de juiste plek in de organisatie of daarbuiten werkt. De betrokkenheid en zelfredzaamheid van een medewerker wordt vergroot indien de leidinggevende de medewerker niet altijd een vis toewerpt (een oplossing voor een probleem), maar de juiste vragen stelt om de medewerker zijn eigen oplossing te laten vinden. Wat zou dat tijd schelen voor de leidinggevende. Bovendien geeft het de medewerker zelfvertrouwen en inzicht. Zelf leren vissen, kiezen waar de hengel wordt uitgegooid en naar welke vis er gehengeld wordt.

 

Firma Vooruit helpt uw medewerker en de leidinggevende om het maximale rendement uit de werknemer halen. Daar waar het gaat om talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, zetten wij, onder andere, de volgende middelen in om het doel te realiseren:

 

TMA Methode  Set up the gear; rod and reels!

Coaching  Select the proper bait!

Training  Catch the fish!

  • TMA Methode
    Set up the gear; rod and reels! Ik...
  • Coaching
    Select the proper bait!   Ik help uw medewerkers uitzoeken...
  • Training
    Catch the fish!   Ik help klanten uitzoeken welke...