De TMA Methode voor werkgevers

 

De TMA methode omvat verschillende online instrumenten die in combinatie of als losse instrumenten ingezet kunnen worden, afhankelijk van het te bereiken doel. Aan alle TMA instrumenten ligt het TMA filosofie en het gedragsmodel ten grondslag.

 

Filmpjes:

TMA Gedragsmodel

TMA methode

TMA Talentanalyses

 

Filosofie en gedragsmodel

TMA methode werkt vanuit de filosofie dat mensen het beste functioneren, het snelste leren en het meest betrokken zijn, als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. Ze komen sneller in actie voor ontwikkeling op de gebieden waarvan ze weten dat ze talentvol zijn, competent zijn of hun behoeften bevredigd worden. En daar waar functionele taken en een competentieprofiel matchen met individuele drijfveren, talenten, competenties en cognitieve capaciteiten, is de kans op betrokken en succesvolle medewerkers het grootst.

Doeleinden

TMA methode ondersteunt mensen en organisaties vanuit de filosofie met praktische online instrumenten die het zelfinzicht van mensen vergroot en op een makkelijke manier mensen kan matchen met passende arbeid. De methode kan, onder andere, ingezet worden voor:

  • Werving en selectie: Iedere organisatie wil mensen in dienst nemen die het beste bij de huidige en toekomstige ambities passen. Talentvolle mensen die vanuit eigen drijfveren hard werken en bijdragen aan de beste resultaten voor de organisatie en voor zichzelf. De TMA talentenanalyse geeft duidelijk inzicht in het toekomstig functioneren van de medewerker. De voorspellende kracht van de selectieprocedure wordt vergroot.
  • Het vergroten van performance: Ergens talent voor hebben is één ding, maar daadwerkelijk vaardig zijn en prestaties leveren, is natuurlijk waar het om draait in ondernemingen. Iedere organisatie wil dat een medewerker in zijn functie prestaties levert en prestatiegroei realiseert. Daarbij, klantwensen en de omgeving veranderen continue en een organisatie kan alleen meegroeien als haar medewerkers ook meegroeien met hun kennis en kunde.
  • Leiderschapsontwikkeling: Mensen zijn altijd talentvol en gedreven, hebben vaardigheden en cognitieve capaciteiten. Deze mix van persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden is bij ieder mens anders en bepaalt grotendeels het onbewuste voorkeursgedrag. De TMA methode gaat er bij leiderschapstrajecten vanuit dat het onbewuste voorkeursgedrag zoveel mogelijk in lijn moet zijn met het gewenste professionele gedrag van een leidinggevende rol of functie. Als je mensen selecteert vanuit een match tussen functionele eisen en persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden, zullen mensen makkelijker waarde toevoegen, sneller vaardigheden leren en simpelweg gelukkiger zijn.
  • Loopbaanontwikkeling: TMA methode gelooft dat zelfinzicht in drijfveren en talenten de eerste belangrijke stap is voor een gezonde arbeidsmobiliteit in organisaties. Zelfinzicht in de drijfveren/talenten is een activator die mensen verleidt om zelf in actie te komen naar werk dat goed bij ze past. Wij zien in de dagelijkse praktijk dat mensen die inzicht hebben in de eigen drijfveren en talenten en dus weten waar hun kracht ligt, sneller in actie komen. Die mensen gaan sneller op zoek naar werk dat van toegevoegde waarde is voor henzelf en voor de organisatie waar ze deel van uitmaken. Ook bij gedwongen vertrek is het inzicht in de eigen drives en talenten een belangrijk aspect. Mensen met zelfinzicht maken namelijk betere keuzes en zijn sneller in staat om het juiste werk te vinden dat bij hen past. 
  • Transitie: Mensen zijn altijd talentvol en gedreven, hebben vaardigheden en cognitieve capaciteiten. Deze mix van persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden is bij ieder mens anders en bepaalt grotendeels het onbewuste voorkeursgedrag. Het voorkeursgedrag van mensen is niet makkelijk te veranderen. De TMA methode gaat er bij transitietrajecten van uit dat het (onbewuste) voorkeursgedrag zoveel afgestemd moet worden met het nieuwe takenpakket en het gewenste professionele gedrag. De TMA methode biedt online instrumenten aan waarmee organisaties objectieve informatie over mensen kunnen verzamelen en daarmee zelf transitietrajecten op professioneel niveau kunnen uitvoeren. Het slagingspercentage van transitietrajecten is op deze manier sterk te verbeteren.
  • Reïntegratie: Het re-integreren van mensen naar aanleiding van langdurig verzuim is geen gemakkelijke opgave en het vereist een diep inzicht in de kenmerken en omstandigheden van de persoon in kwestie in relatie tot zijn werk. Het re-integreren van mensen is volgens de TMA filosofie in eerste instantie een matchvraagstuk. Wij geloven dat de kans op verzuimvrij werken groter wordt als er een positieve match is tussen enerzijds individuele behoeften, talenten, vaardigheden en anderzijds de behoeften van de organisatie en de omstandigheden waarin gewerkt wordt. Het is daarom van belang om objectieve informatie over mensen hebt (talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten en vaardigheidsniveau). Zonder de juiste informatie maken werkgever en werknemer namelijk snel de verkeerde keuzes en daarmee hoge kosten.
  • Outplacement: Als een organisatie te maken krijgt met reorganisaties of krimp waarbij mensen de organisatie moeten verlaten, is begeleiding van werk naar werk vaak de beste oplossing. De TMA methode biedt met diverse online instrumenten hulp bij outplacement voor boventallige werknemers. Voor het vormgeven van outplacement biedt de TMA methode de verschillende online instrumenten aan inclusief een career advisor die gelinked is aan verschillende job sites zoals Indeed.

 

Online instrumenten

Meer informatie over de verschillende online instrumenten en de daarbij horende rapporten vind u hier. In veel gevallen start het traject met de TMA talentenanalyse en worden overige instrumenten ingezet indien deze bijdrage aan het bereiken van de uiteindelijke doelstelling.

TMA Talentenanalyse met talentenpaspoort

Competentieanalyse

Performance matrix

360 graden feedback

Cognitieve capaciteitenanalyse

Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse

Career Advisor

Job Finder

 

Waarom zou u kiezen voor de TMA methode?

Er zijn een aantal goede redenen om te kiezen voor de TMA methode:

1 Koppeling tussen talenten en competenties

Via een talentenrapportage kun je mensen matchen met opgestelde competentieprofielen. Je ziet direct of iemand past bij de werkomgeving, taken en gevraagde vaardigheden. Daarnaast voorspelt de TMA talentenanalyse in welke mate een persoon specifieke competenties kan ontwikkelen. TMA kan deze voorspelling doen omdat er een actieve koppeling is tussen talenten en competenties.

2 Niet sociaal wenselijk invullen

De TMA talentenanalyse kan bijna niet sociaal wenselijk ingevuld worden door kandidaten. Tijdens het maken van de analyse moeten kandidaten namelijk vele malen keuzes maken tussen stellingen die een gelijkwaardige sociale wenselijkheid hebben.

3 Mensen worden positief beschreven

De rapportage van TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op talenten en het potentieel van een kandidaat. Er is gekozen voor deze benaderingswijze omdat het mensen het meest effectief stimuleert naar productief gedrag. Daarbij zorgt de positieve benaderingswijze ervoor dat mensen de persoonlijkheidsbeschrijving sneller accepteren en sneller een actieve ontwikkelingshouding aannemen. Mensen zijn namelijk eerder bereid om tot ontwikkelingsactie over te gaan op de gebieden waar ze weten waar ze competent zijn of waar ze talent voor hebben.

4 Compleet competentiemodel

De TMA methode heeft een compleet competentiemodel met 53 competenties die zijn uitgewerkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via het competentiemodel kunnen organisaties profielen maken die ze kunnen gebruiken als meetlat voor functies en rollen.

5 Rapportages op maat

TMA rapportages zijn op maat gemaakt voor verschillende soorten belanghebbenden:

Kandidaatrapportages zijn tekstrijk en in die zin is het een narratieve methode die gemakkelijk te begrijpen is voor alle stakeholders. Rapportages voor managers zijn kort, krachtig en zodanig ingericht dat ze makkelijk te gebruiken zijn.

6 Verschillende talen

TMA rapportages zijn momenteel in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Deens. De rapportages zijn taalonafhankelijk te gebruiken. Hiermee bedoelen we dat iemand een analyse in het Duits kan maken en zijn manager de rapportage in een andere taal kan lezen.

7 TMA is een echte methode

TMA heeft een full service benadering die recht doet aan de verschillende aspecten van mens en organisatie.

8 Prijsstelling

TMA methode kent qua prijsstelling een ‘all in one model’. U koopt voor een vaste prijs per kandidaat/per jaar alle instrumenten die er in de TMA portal ontwikkeld zijn. Naar mate u meer kandidaten heeft, is er sprake van een staffelkorting.

 

Graag bespreken wij de mogelijkheden van de TMA met u.